TAGs: 50

Cuộc đời bi kịch của một vũ nữ

19/08/2020 15:36

Nghề vũ nữ cho Ngọc Lai cả tình lẫn tiền, nhưng nó cũng lấy đi tất cả. Để giờ đây khi ở tuổi gần thất thập và sống trong cảnh tay trắng, Ngọc Lai bảo rằng nếu được chọn lại sẽ không bao giờ bước vào cái nghề "lên voi xuống chó" như thế này.

Fifth Vietnam Book Day to display 50,000 titles

12/04/2018 14:40

As many as 50,0000 book titles of various genres will be introduced to readers at the fifth Vietnam Book Day 2018 which is scheduled in Thong Nhat Park in Hanoi from April 18-22.