TAGs: ABB

ABB opens the Vietnam’s first robotics technical and service centre

06/12/2018 10:36

ABB inaugurated its Robotics Technical and Service Centre, a first of its kind with an aim to serve global and local manufacturers operating in the northern region of Vietnam as well as become a bridge connecting customers’ manufacturing goals with ABB’s global domain expertise, cutting-edge robotics technologies and strong local service team capabilities.

Showcasing award winning solution for solar energy

15/10/2018 20:08

Hosted by NeoVenture, the Vietnam Solar Energy Summit aims to create a one-stop business matching platform for all industry players to share knowledge and expand business contacts in Vietnam’s rapid growing solar energy sector.

Smart IoT Việt Nam quy tụ nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu

24/10/2018 12:39

Triển lãm quốc tế Smart IoT đã giới thiệu các công nghệ tiên tiến từ các nhà cung cấp giải pháp/công nghệ IoT hàng đầu trên thế giới trong các ngành/lĩnh vực chủ chốt: Sản xuất, Viễn thông, Đô thị thông minh & Toà nhà thông minh, Năng lượng và Tiện ích, Giao thông & Vận tải, Nông nghiệp, Y tế, Ngân hàng – Tài chính…

Giải pháp năng lượng mặt trời trong các dự án điện lực

15/10/2018 20:03

Tại Hội nghị cấp cao về năng lượng mặt trời lần thứ 2 tại Việt Nam diễn ra ở Hà Nội từ 16 đến 18 tháng 10, một số công nghệ năng lượng mặt trời tiên tiến sẽ được giới thiệu để mang tới sự kết nối toàn diện cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong ngành.