TAGs: APG

Internet traffic back to normal in mid-July

28/06/2017 21:17

Repair of the Asia-Pacific Gateway (APG) submarine optic cable system will not be completed prior to July 14, so international Internet traffic will remain choppy until then, according to a source from the APG management board.

Cáp quang biển APG lại gặp sự cố

27/05/2019 15:02

Tuyến cáp quang biển lớn ở châu Á lại vừa gặp sự cố khiến các ISP đang khai thác hệ thống này ở Việt Nam cũng bị ảnh hưởng khi kết nối Internet đi quốc tế.