TAGs: APPF 26

APPF-26: Vì lợi ích của mọi người dân, không ai bị bỏ lại phía sau

20/01/2018 19:40

Các đại biểu tham dự APPF-26 tại Hà Nội cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy một châu Á-Thái Bình Dương kết nối và liên kết toàn diện, một hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, tự do, công bằng, minh bạch và bao trùm, vì lợi ích của mọi người dân để không ai bị bỏ lại phía sau.

APPF-26: Vietnam’s major diplomatic event in 2018

20/01/2018 15:00

The 26th Annual Meeting of the Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF-26), hosted by the National Assembly (NA) of Vietnam, is one of the country’s major diplomatic events amid its extensive and intensive international integration.