TAGs: ASSA

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuyển giao chức Chủ tịch ASSA

18/09/2019 16:12

Ngày 18-9, tiếp tục chương trình hội nghị ASSA 36, tổ chức tại Brunei, đại diện các tổ chức thành viên cùng trao đổi, đánh giá những kết quả hoạt động đạt được nhiệm kỳ vừa qua, xây dựng phương hướng nhiệm kỳ tiếp theo.

Dấu ấn nhiệm kỳ Chủ tịch ASSA năm 2018-2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

17/09/2019 21:27

Dấu ấn nhiệm kỳ Chủ tịch Hiệp hội An sinh xã Hội Đông Nam Á (ASSA) của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2018-2019 đã được các đại biểu tham dự Hội nghị ASSA 36 diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 17-19/9/2019) tại Brunei, ghi nhận và đánh giá cao. Hội nghị lần này là cơ hội để các tổ chức An sinh xã hội trao đổi kinh nghiệm, thông tin.