TAGs: Anuga

French cuisine introduced to Vietnamese

29/09/2017 16:35

PSNews - More than 200 French companies will showcase their product at 7 pavilions at the International Trade Fair For Food, Beverage and Catering (ANUGA).

Giới thiệu ẩm thực Pháp đến người tiêu dùng Việt Nam

26/09/2017 21:22

Trong khuôn khổ Hội chợ quốc tế về Thực phẩm ANUGA, hơn 200 doanh nghiệp Pháp sẽ có mặt tại 7 khu gian hàng Pháp để tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm cũng như chia sẻ kiến thức và gặp gỡ đối tác nhằm phát triển các hoạt động xuất khẩu.