Vietnamese and French actors to perform “Sai Gon” play in HCMC

18/09/2018 14:27

PSNews - On the occasion of the 45th anniversary of diplomatic ties between Vietnam and France, "Sai Gon", a play that was highly appreciated at the Avignon Festival in France will be held in HCMC from September 21-22, with the performance of 11 actors who are French, Vietnamese-French and Vietnamese.

11 nghệ sĩ Pháp-Việt diễn chung vở kịch "Sài Gòn"

14/09/2018 20:47

Kể lại cuộc đời của những người Pháp, người Việt Nam bị đẩy đưa theo dòng lịch sử trải dài suốt 40 năm, vở kịch “Sài Gòn” là một cuộc du hành trong không gian và thời gian, từ Việt Nam qua Pháp, từ năm 1956 - khi những người Pháp cuối cùng tại Sài Gòn về nước đến năm 1996 - khi Việt Nam cho phép những người Việt kiều về thăm quê hương.