TAGs: Chua Mot Cot

Walking tour to hit Hanoi highlights

10/12/2016 08:04

The Friends of Vietnam Heritage (FVH) will host a city walk for those looking to explore Ba Dinh and the “French Colonial Quarter” on December 18.

Thăng Long - Hà Nội: Những kỷ nguyên vàng son

20/01/2020 13:32

Với Thăng Long - Hà Nội, năm 1010 là năm “khai sinh”. Năm ấy, Lý Thái Tổ đã để lại sau lưng mình, cố đô Hoa Lư nhỏ hẹp, dễ phòng thủ nhưng khó phát triển, quyết đưa dân tộc “vươn vai Phù Ðổng”, đường bệ dựng cơ đồ mới bề thế giữa trung châu, trong thế đất “rồng cuộn hổ ngồi”, công nhiên “Thái Tổ, Thái Tông” cùng thiên hạ, vĩnh viễn giã từ vai trò “Ðế vương sơn thành - thạch động”. “Từ giã hoa lau” không dễ, nhưng phải làm.