TAGs: DPM

DPM Pham Binh Minh raise the South China sea issue in NAM summit

18/09/2016 13:48

Speaking at the 17th Non-Aligned Movement (NAM) which was hold in Margarita, Venezuela on 17th September (local time), Deputy Prime Minister, Foreign Minister Pham Binh Minh gave prominence to the efforts of the ASEAN Community building, such as effort to strengthen unity, solidarity and the centrality of ASEAN with a view to ensuring peace, stability and prosperity in Southeast Asia, especially through dealing with complex security challenges in the region, including the East Sea (also known as South China Sea).

Đạm Phú Mỹ tăng doanh thu lên 9.050 tỷ đồng

10/01/2019 17:52

Ngày 10-1, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - mã chứng khoán DPM) đã tổ chức phiên họp bất thường năm 2019 của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) với sự tham dự của các cổ đông sở hữu 81,9% cổ phần có quyền biểu quyết.