TAGs: EducationUSA

U.S. Embassy to Organize Higher Education Fair

01/03/2017 15:15

PSNews - More than 60 U.S. universities and colleges will meet with interested students and parents to provide information including application procedures, financial aid, and scholarship opportunities for international students.

Gần 50 đại học Mỹ mở cơ hội du học cho sinh viên Việt

11/10/2018 19:27

46 trường đại học của Mỹ, có thế mạnh về khối ngành Kinh doanh, Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán đã tham gia triển lãm thường niên do Đại sứ quán Mỹ tổ chức để giới thiệu các cơ hội sang Mỹ học tập cho sinh viên Việt.