TAGs: Heritage

Hanoi to host conference on Hung Kings era

23/09/2019 15:37

A national scientific conference on the heritage value of the Hung Kings era in Vietnamese history will be held in Hanoi on September 24, heard a recent press conference in the capital.

Week to highlight great national unity and cultural heritage kicks off

21/11/2018 17:54

PSNews – The Ministry of Culture, Sport and Tourism in collaboration with the Vietnamese Fatherland Front on November 18 kicked off the week themed “Great National Unity - Vietnam’s Cultural Heritage 2018”, at the Culture-Tourism Village of Vietnamese Ethnic Groups.

Triển lãm ảnh Di sản Việt Nam 2014 về đời sống và văn hóa Chăm

24/12/2014 10:30

Triển lãm ảnh Di sản Việt Nam toàn quốc do tạp chí Vietnam Heritage tổ chức (Canon tài trợ chính), diễn ra từ 20/12/2014 cho đến ngày 10/3/2015 tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Đà Nẵng; có 12 ảnh (gồm 1 bộ 8 ảnh và 3 ảnh đơn) về đời sống và văn hóa Chăm được trưng bày.