TAGs: InSight

Spacewatch: Nasa lander detects first signals of possible marsquakes

03/05/2019 11:44

Nasa’s InSight Mars lander has detected signals of what could have been a marsquake. The signals were recorded on 6 April and if confirmed would be the first detection of seismic activity on Mars.

asa’s InSight Mars lander has detected signals of what could have been a marsquake. The signals were recorded on 6 April and if confirmed would be the first detection of seismic activity on Mars.
asa’s InSight Mars lander has detected signals of what could have been a marsquake. The signals were recorded on 6 April and if confirmed would be the first detection of seismic activity on Mars.

Tàu thám hiểm của NASA hạ cánh an toàn xuống sao Hỏa

27/11/2018 10:01

Sau 7 tháng du hành trong không gian, tàu thám hiểm dự án InSight của NASA đã hạ cánh an toàn xuống sao Hỏa. Một vài phút sau khi hạ cánh, InSight chính thức gửi một tiếng “bíp” đến trung tâm của NASA, báo hiệu là nó vẫn hoạt động tốt, kèm theo đó là một bức ảnh bề mặt của hành tinh đỏ.