TAGs: Le Pen

'Victory Over EU Intimidation’: Marine Le Pen Hails Italy's New Cabinet

01/06/2018 19:48

Marine Le Pen, the leader of the French National Front (FN) party, welcomed on Friday the formation of a new Italian government, based on the coalition agreement of the anti-establishment Five Star Movement (M5S) and the Eurosceptic Lega party, describing it as a "victory over the intimidation" from the European Union.

Bầu cử Tổng thống - Cuộc cách mạng của nước Pháp

06/05/2017 13:54

Ngày 7-5, cử tri Pháp sẽ bắt đầu bỏ phiếu vòng cuối cùng để bầu ra vị Tổng thống kế tiếp nhiệm kỳ 2017 – 2022. Với quyền lực đáng kể về hành pháp, bao gồm cả thẩm quyền giải thể Quốc hội, cuộc bầu cử lần này còn được cả thế giới dõi theo.