TAGs: MIST

Cơ hội phát triển cho các "startup" ngành du lịch - khách sạn

07/02/2018 16:11

Ngày 7-2, dự án "Sáng kiến Hỗ trợ Khu vực Tư nhân vùng Mekong (MBI) và Destination Mekong" đã chính thức bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ các "startup" ngành du lịch, dịch vụ-khách sạn và công nghệ lữ hành cho chương trình "Sáng kiến Hỗ trợ Khởi nghiệp Du lịch vùng Mekong" (MIST). 

Groundbreaking Tourism Accelerators in the Mekong Region

13/02/2017 18:59

The Mekong Innovative Startup Tourism (MIST) Initiative has announced two new accelerators designed to make it easier and faster for innovative tourism businesses to get established in Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam.