Hội nghị quốc tế về Khảo thí Ngoại ngữ New Directions tại Việt Nam

13/10/2016 15:04

Ngày 13-10, Hội nghị về Khảo thí và Ngôn ngữ tiếng Anh New Directions của Hội đồng Anh được tổ chức tại Hà Nội đã chính thức khai mạc. Các chuyên gia trong lĩnh vực khảo thí sẽ đem đến những quan điểm và cách nhìn của quốc gia và quốc tế về xu hướng và cách tiếp cận mới đối với việc dạy, học và khảo thí tiếng Anh.