TAGs: SOM3

Vietnam continues priorities of APEC Year 2017

19/08/2017 16:40

Climate resilient sustainable agriculture is one of 4 priorities that Vietnam has included in the agenda of the APEC Year 2017 with important meetings and events, including the 3rd Senior Officials Meeting (SOM3).

Nhiều cuộc họp về y tế tại APEC 2017

11/08/2017 19:47

Bộ Y tế được giao chủ trì 7 cuộc họp về y tế tại Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp APEC (SOM 3) diễn ra vào nửa cuối tháng 8-2017 ở TP. Hồ Chí Minh. Trọng tâm của SOM3 về y tế là Cuộc họp cao cấp lần thứ 7 về Y tế và Kinh tế sẽ diễn ra từ 23 đến 24-8, do Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì.