TAGs: SDGs

UN Secretary-General hails Vietnam’s commitment to realising SDGs

13/06/2018 20:12

The United Nations (UN) values Vietnam’s strong commitment to realising sustainable development goals (SDGs), adapting to climate change, protecting the environment and engaging more strongly in UN’s peacekeeping activities, said UN Secretary General Antonio Guterres. 

Việt Nam về đích sớm nhiều mục tiêu Thiên niên kỷ

19/04/2015 09:52

Đây là nội dung đáng chú ý tại Báo cáo những kết quả chủ yếu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố tại hội nghị “Từ MDGs tới SDGs: kế thừa thành tựu của Việt Nam cho chương trình Nghị sự phát triển sau năm 2015” diễn ra chiều 17/4 tại Hà Nội, với sự tham dự của Thủ tướng Na Uy Erna Solberg và Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam.