TAGs: T52

Trường Trung cấp CSND V phát động Tháng thanh niên

24/02/2017 14:15

Với lòng nhiệt huyết, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, Ban chấp hành Đoàn trường và các chi đoàn cơ sở T52 sẽ tổ chức nhiều nội dung hoạt động sôi nổi, phong phú, đa dạng, góp phần hoàn thành tốt công tác giảng dạy, học tập và rèn luyện của đoàn viên thanh niên.

New Year’s Fair organized in T52 School

15/01/2017 14:13

PSNews-Hundreds of officers and students of Police Higher School 5 (T52) participated in a New Year fair named “2017 Tet for the poor” in order to raise funds for needy people in the area around the school.

T52 Police College comes Co Tu ethnic village

09/01/2017 13:45

PSNews-40 officers and students of the People’s Police Higher School – T52 (based in Thang Binh district, Quang Nam) had a trip of charity activities to Yeu village, Dai Hung commune, Dai Loc district, Quang Nam.