TAGs: Techdemo

Khi những giấc mơ Việt thành hiện thực

06/10/2018 18:05

Với khoảng 500 công trình nghiên cứu khoa học có mặt tại “Sự kiện trình diễn và kết nối cung-cầu công nghệ” (Techdemo) 2018 do Bộ Khoa học và công nghệ (KH&CN) tổ chức tại Cần Thơ những ngày qua, các nhà khoa học Việt Nam đã tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội, đồng thời phá bỏ định kiến rằng các công trình khoa học của Việt Nam chỉ để “xếp trong ngăn kéo”!