TAGs: VIAC

Hướng dẫn doanh nghiệp giải quyết tranh chấp qua trọng tài

16/08/2018 14:29

Ngày 16-8, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) – thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo “Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và hòa giải – Phương án khả thi cho doanh nghiệp” tại thành phố Hồ Chí Minh.

FDI firms prefer commercial dispute arbitration

14/05/2018 13:57

As many as 40 percent of foreign direct investment (FDI) enterprises choose to use commercial arbitration in cases of disputes, rather than going to court, said Phan Trong Dat, Deputy Secretary General of the Vietnam International Arbitration Centre (VIAC).

VIAC Arbitration Rules 2017 released

23/02/2017 17:10

PSNews - To settle disputes with foreign individuals or organizations, VIAC 2017 can use teleconference or video-conference with the participation of all involved parties, to save time and money for all.