TAGs: VNNIC

Internet access quality in Vietnam meets standards

21/04/2020 19:54

Internet access quality in Vietnam basically meets standards, according to figures released by the Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC) under the Ministry of Information and Communications for the first time on April 20.

Thu hồi hơn 187.000 tên miền tiếng Việt

19/11/2015 15:18

Theo Trung tâm Internet Việt Nam VNNIC thuộc Bộ Thông tin và truyền thông cho biết, Trung tâm đã thanh lọc hơn 187.000 tên miền tiếng Việt đã đăng ký nhiều năm nhưng không đưa vào sử dụng.