TAGs: Vinacafe

Truy tố nguyên Phó TGĐ Tổng Công ty Cà phê Việt Nam

15/08/2016 21:40

Tuyến và Vinh đã lập hồ sơ, chứng từ khống vay 854.373 USD (tương đương 17,8 tỉ đồng) của Ngân hàng với lãi suất 8,5%/năm để chuyển cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ nông sản Bắc Hà vay lại với lãi suất 21%/năm nhằm thu lãi suất chênh lệch nhưng không thu hồi được, gây thiệt hại cho Vinacafe hơn 18 tỉ đồng.