TAGs: WEF-Mekong

Tăng cường đối tác công tư để phát triển kinh doanh và đầu tư

25/10/2016 15:53

“Thông qua Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới khu vực Mekong (WEF-Mekong), Việt Nam mong muốn các nước, các doanh nghiệp Mekong đối thoại với các doanh nghiệp WEF về các ý tưởng, biện pháp tăng cường đối tác công –tư, phát triển hợp tác kinh doanh, đầu tư mang lại lợi ích cho các bên”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định như vậy tại Hội nghị WEF-Mekong lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội ngày 25-10. 

Launching ASEAN Regional Business Council

25/10/2016 14:29

Hanoi – On October 26, the ASEAN Regional Business Council (RBC) is launched in Hanoi, at the World Economic Forum on the Mekong Region (WEF-Mekong).

Thành lập Hội đồng Kinh doanh khu vực ASEAN

25/10/2016 13:56

Ngày 25-10, trong khuôn khổ Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) – Mekong lần thứ 1 tại Hà Nội, Hội đồng Kinh doanh khu vực ASEAN (RBC) đã chính thức ra mắt.

5 quốc gia – 1 điểm đến

25/10/2016 18:17

Trong nỗ lực thực hiện mục tiêu xây dựng một thị trường thống nhất vào năm 2025, các quốc gia trong khu vực Mekong đang hợp tác, tạo thuận lợi cho lưu chuyển thương mại, đầu tư và du lịch qua biên giới; đơn giản hóa và hài hòa quy trình, thủ tục trên các tuyến hành lang kinh tế.