TAGs: ARLEMP

Law enforcement officers focus on transnational cyber crime investigations

14/11/2017 19:53

Twenty three law enforcement officers from South Asia, South East Asia and North Asia, Australia and Europe are in Hanoi for the next three weeks for the 44th Asia Region Law Enforcement Management Program (ARLEMP). The officers will study management, communication and cultural topics along with developing their skills in investigating transnational cyber crime.

Hỗ trợ Việt Nam chống tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em

02/06/2016 08:09

Lạm dụng tình dục trẻ em là loại tội phạm gây nhiều tổn thương về thể chất và tâm lý với cộng đồng, đặc biệt đối với trẻ em. Đấu tranh chống tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em cũng là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên trong trao đổi thông tin của cảnh sát khu vực châu Á-Thái Bình Dương và chương trình nghị sự thực thi luật pháp trên toàn cầu.

Khai mạc khóa đào tạo cảnh sát chống lạm dụng tình dục trẻ em

31/05/2016 09:06

Ngày 31-5, 23 sĩ quan cảnh sát đến từ các nước Nam Á, Đông Nam Á, Bắc Á, Australia và Hà Lan cùng tụ hội ở Hà Nội để tham gia chương trình Đào tạo quản lý thực thi luật pháp khu vực châu Á lần thứ 40 (ARLEMP) kéo dài trong vòng ba tuần với chủ đề “Đấu tranh phòng chống tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em xuyên quốc gia”.