TAGs: delay

Trump delays metal tariffs on Canada, EU, Mexico, exempts some others

01/05/2018 19:01

U.S. President Donald Trump has postponed the imposition of steel and aluminum tariffs on Canada, the European Union and Mexico until June 1, and has reached agreements for permanent exemptions for Argentina, Australia and Brazil, the White House said on Monday.

Chờ bay

10/04/2016 16:35

Phải sau rất nhiều lần đi máy bay, mình mới ngẫm ra một điều: thú vị hơn cả là lúc ngồi chờ bay, chứ không phải lúc máy bay đã đưa mình phiêu bồng trên chín tầng trời.