TAGs: EVFTA

EU firms to bid on public contracts

03/08/2018 16:14

Starting early next year, EU investors will be able to tender for several types of public infrastructure projects in Vietnam for the first time under EU-Vietnam Free Trade Agreement commitments.

Vietnam and EU accelerate the signing of EVFTA

28/07/2018 14:44

PSNews – Senior Lieutenant General To Lam, Minister of Public Security on July 27, had a meeting with Bernd Lange, Chairman of the European Parliament’s Committee on International Trade (INTA).

Brussels workshop talks about EU-Vietnam Free Trade Agreement

21/06/2018 15:56

The Vietnamese Embassy in Belgium, in collaboration with the European Union (EU), the EU-Vietnam Friendship Parliamentians' Group and the European Institute for Asian Studies, held a workshop in Brussels on June 20 to speed up the signing and ratification of the EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA).

German parliament Vice President supports ratification of EVFTA

17/11/2016 09:19

Vice President of the German parliament Edelgard Bulmahn said she will advocate the ratification of the EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) which she believes will open up new opportunities for economic, investment and trade ties between Vietnam and Germany.

Lợi thế kỳ vọng sẽ không tự nhiên thành hiện thực

25/08/2015 11:00

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đã cơ bản kết thúc đàm phán vào đầu tháng 8 vừa qua và được kỳ vọng sẽ có tác động tích cực đến tăng trưởng xuất khẩu và đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, không phải mọi cam kết, mọi lợi thế đương nhiên sẽ trở thành hiện thực.