TAGs: Ensure

MPS reviews Q1 task performance and intensive campaign against criminals

28/03/2018 21:26

The Ministry of Public Security (MPS) on March 27 organized a teleconference to review task performance of the whole Public Security Forces in the first quarter of 2018 (Q1) and the intensive campaign to ensure security and suppress criminal activities during the Traditional Lunar New Year festival (Tet).

Nhập lậu, độc quyền, đẩy giá sữa lên cao

08/01/2015 09:27

Mặc cho các nhà chức trách không cho phép nhập khẩu các sản phẩm có in “not to be sold in Vietnam or Mexico”, thì các sản phẩm này vẫn được bày bán công khai trên thị trường. Đương nhiên, tất cả từ nguồn nhập lậu.