TAGs: iPhone

Cảnh báo lỗ hổng bảo mật của FaceTime trên iPhone

29/01/2019 13:21

Với lỗ hổng bảo mật vừa được phát hiện, khi nhận được cuộc gọi FaceTime dù cho người dùng có không trả lời cuộc gọi vẫn có thể bị bất kỳ ai theo dõi mọi thông tin cuộc gọi và cả xem camera của thiết bị iPhone cũng như iPad của mình.