TAGs: USDA

Vietnam officially begins mango exports to US

19/02/2019 09:32

Vietnam has now begun officially exporting its mangoes to the US market, after the US Department of Agriculture (USDA) gave permission for the import of fresh mangoes from the Southeast Asian nation in 2017.

The bumpy road of rice export

08/10/2018 16:19

Rice export achieved remarkable results in the first eight months of 2018 relying upon the improved purchasing power of the world market.

Xuất khẩu cá da trơn vào Mỹ tiếp tục gặp khó khăn

31/03/2015 09:02

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho hay, từ tháng 4/2015, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) sẽ kiểm soát cá da trơn và cá tra, công việc vốn được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) thực hiện.